Aeg maha!

Võtaks suveks aja maha!

Ehk siis pigem jälgige Twitteri positusi, sest blogisse ma lihtsalt tõesti suvel ei viitsi, ei jõua ja ei taha kirjutada, kuid kindlasti on ka erandeid!

Kui ma kuskilt ilusa beachi pildi saan, siis ma panene ülesse.

Ilusat mida iganes, suve, ilma, reisi etc.

Kodanikeühenduste osalus infoühiskonnas

“Kodanikeühenduste osalus infoühiskonnas”, just sellel teemal kirjutasin ma oma bakalaureusteöö ja just nii on kirjas ka akadeemilisel õiendil.

Ma olen mõelnud pikalt, kas kirjutada sellele teemal või mitte ja kui kirjutada, siis kui pikalt. Ma pigem loobun kirjutamisest, teen hoopis siinkohal pakkumise – kel huvi, see leiab sama nimelise bakalaureusteöö, kas 1. minnes EMSLi kodulehle, uuringute lehele või 2. google it!
Samas, ma ei välista, et ma kirjutan siinkohal ka pikemalt.

Minu soovitus igatahes – uuringu tulemused kinnitavald selgelt osalust, samas leiavad kolmanda sektori esindajad, olgu need siis kas MTÜ-d või SA-d, et on kohti, kus nad vajavad IKT kasutuselevõtus või selle rakendamises abi. Lisaks võiks avalik sektor panustada online teenuste arendusse, mis omakorda aitaks või lihtsustaks, ühel või teisel kujul kodanikühenduste tegevust – tööd.

Head lugemist neil, kel huvi!

Lõpetatud!

Pikalt pole kirjutanud? On ka põhjust, väidetavalt on väljas suvi, selline poolkõva suusailmaga küll, aga suvi siiski.

Igatahes, eile oli siis see päev, mil ma lõpetasin. Ja mis ma siis nüüd olen? Olen sotsiaalteaduste bakalaureus ajakirjanduse ja suhtekorralduse õppekaval, spetsialiseerumisega suhtekorralduse erialal. How nice!

Esmaspäeval siis avaldus magistrisse ja 7.juulil Tartusse kaitsma ning augustis avaldus Euroopa Kolledžile, euroopa õpingutesse asumiseks. Ehk siis sügisel kahte magistrisse. Love it!

Kas uus ärkamisaeg?

Euroopa Parlamendi valmised on möödas. Tulemustes polnud küll midagi üllatavat, kuid on õige aeg teha analüüse ja mõelda selle üle, mis läks valesti, mis läks õigesti ja kuidas edasi!

Valimistulemustest üldisemalt

EP valmistel osales 43,9% hääleõiguslikust elanikkonnast, ületades sealjuures isegi EU27 kesmise valmisaktiivsuse – 43,1%. Iseenesest hea näitaja, sest väitmaks, veel paljude lisatingimuste olemasolul, on meil demokraatia, on eelduseks, et valimas käib üle 30% valimisõiguslikust kodanikest. Vaid kuues riigis jäi osalusportsent alla 30%.

Kuidas läks meil?

Valmistulemuste avalikustamine Eestis ei pakkunud üllatusi. Eks ennustusi oli mitmeid, kuid keegi poleks uskunud, et esialgsete tulemuste avalikustamise järgi, et mandaadid just nii jaotuvad, nagu nad sel hetkel jaotusid. Peale keskkööd, oli toimunud tulemustes aga muutus. Esialgu mandaadist ilmajäänud Sotsiaaldemokraatlik Erakond sai siiski ühe mandaadi.
Suurima üllatuse pakkus üksikanditaat Indrek Tarand, vähemalt saadud häälte poolest, sest alljäämine Keskerakonnale oli vaid napp. samas ei pakkunud tarandi niivõrd ülekaalukas võit mingit kahtlust, sest tõesti, oli ka minul neid tuttavaid, kes teatasid, et nende ainus valik on Tarand. Põhejendusi oli sama palju, kui Tarandil hääli.

Mida sellest kõigest väljalugeda?

Mida sellest kõigest väljalugeda võib? Ennekõike seda, et tegemist poli protestihäältega, et kuigi tegemist oli kinniste nimekirjadega, olid need suuresti ikkagi isikuvalmised, sest kui mulle ikka keegi ei meeldi, siis ma hääletan kellegi teise vastu, ilma, et keegi oleks viitsinud või tahtnud tutvuda erakondade platvormidega. Mis kõige õõvastavam siinkohal, tegemist polenud mitte Euroopa Parlamendi valmistega, seda peegeldasid ka paltvormid, vaid kohalike küsimustega, mis tulevad päevakorrale alles KOV-ide valmistel. Euroopa küsimused ja asjad olid vajunud justkui mülkasse!
Kas tegemist on uue ärkamisajaga, kus pead on tõstnud noored valijad? Kas nende noorte hääl avaldub vaid protsestihäältes?

EP Elections

Have you already participate in EP Elections? If not, then go and make your own choice of 7 June!

Tomorrow evening we will know who will represents Estonia in EP. I have heard that many of Estonians is giving them votes for Indrek Tarand.
Will see tomorrow who get in EP or who will stay in Estonia. I’ll bet it would be quite interesting evening.

My critical question – how high or low will be the participation % in Estonia? In a good hope into democratic society, I hope that participation % will be over 30%. In this case we can talk that in Estonia is democracy, otherwise we have a problem! Actually, participating in elections is one of the only way to show our power over government and or opinion.

So let’s take a chance and participating in EP Elections of 7 June!